Južná 22, 900 25 Chorvátsky Grob
Po-Pia 08:00 - 17:00
Južná 22, 900 25 Chorvátsky Grob
Po-Pia 08:00 - 17:00
služby
Naše služby
Kvalitné & Odborné

Projektovanie elektroinštalácií, slaboprúdových rozvodov, a silnoprúdových elektrotechnických zariadení a rozvodov do 52kV, bleskozvody a uzemnenie

Zavolajte nám ešte dnes
+421 948 772 610
Služby
Prípojky a rozvody nízkeho napätia NN, priemyselné rozvody, domové inštalácie
Prípojky a rozvod VN, trafostanice, VN rozvodne
Svetelno-technické projekty vrátane vonkajšieho osvetlenia
Štrukturovaná kabeláž pre počítačové siete, telefónne rozvody
Televízne rozvody a priemyselná televízia (CCTV)
Núdzové osvetlenie a centrálny batériový systém
Pasívne bleskozvody a ochrana pred prepätím objektov
Dochádzkové systémy
Domáce dorozumievacie systémy
Inteligentné inštalácie